دندانپزشکی آرسته در شیراز [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه 35
[object object] مراقبت های پس از درمان ریشه teen mouth
ایمپلنت آرسته [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه implant index
کانال ریشه [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه root canal treatment
ارتودنسی [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه index braces
روکش دندان [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه rokeshdandan 495x350

مراقبت های پس از گذاشتن بریج و روکش

/
تا یک ساعت پس از چسباندن روکش غذاهای جویدنی مصرف ننمایید. در ص…
ترمیم دندان [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه tarmimdandan 495x350

مراقبت های پس از ترمیم دندان

/
تا چند ساعت بعد از ترمیم دندان با مواد سیاه (آمالگام) از خو…
جراحی دندان [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه jarhidandan 495x350

مراقبت های پس از جراحی

/
(در صورتی که دندانپزشک گاز استریل روی زخم گذاشته باشد) گاز ا…
مراقبت بعد از درمان ریشه [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه darmanreshe 495x350

مراقبت های پس از درمان ریشه

/
(درصورت پانسمان) تا 2 ساعت روی دندان پانسمان شده چیزی نجوید. در…