ایمپلنت دندان در کلینیک دندانپزشکی آرسته در شیراز نوعی پایه تیتانیومی سازگار با سلول های بدن است. از ایمپلنت های دندانی به عنوان جایگزینی مناسب و دائمی به جای یک یا چند دندان از دست رفته استفاده می شود. پس از قراردادن ایمپلنت توسط متخصص ایمپلنت در کلینیک دندانپزشکی آرسته در شیراز در داخل استخوان فک، با استخوان سازی سلول های استخوان ساز در سطح ایمپلنت، استخوان فک به ایمپلنت جوش می خورد. فرآیند جوش خوردن معمولا ۳ تا ۴ ماه طول کشیده، سپس قسمت تاج و روکش دندان ساخته شده و بر روی پایه قرار می گیرد

دندانپزشکی آرسته در شیراز ایمپلنت دندان ایمپلنت دندان 3

انواع ایمپلنت دندان در کلینیک دندانپزشکی آرسته در شیراز :

 • ایمپلنت های زایگوماتیک :

  در تحلیل استخوان های شدید فک بالا یک ساختار فلزی به استخوان گونه ای پیچ می شود

 • ایمپلنت های داخل استخوان :

  این دسته معروف ترین انواع ایمپلنت هستند که به صورت یک پیچ هستند که داخل استخوان قرار می گیرند

 • ایمپلنت های ساب پریوستیال :

  در مواردی که تحلیل شدید استخوان فک پایین صورت گرفته است، استفاده می شود و به صورت سازه ای است که روی فک پایین و زیر لثه قرار می گیرد. و بعد ساختار پروتزی روی آن سوار می شود

دندانپزشکی آرسته در شیراز ایمپلنت دندان ایمپلنت دندان 4

در چه مواردی می توان از ایمپلنت دندان در کلینیک دندانپزشکی آرسته استفاده کرد :

 • گاهی به صورت مادرزاد برخی از دندان ها، رویش نمی کنند. برای پر کردن فضای خالی این دندان ها، از ایمپلنت دندان استفاده می شود
 • زمانی که یک دندان یا چندین دندان بر اثر عوامل گوناگی از دست رفته باشند، برای جایگزینی دندان از دست رفته، از ایمپلنت استفاده می شود
 • زمانی که دندان های از دست رفته، تاثیر نامناسبی بر روی ظاهر فرد بگذارد، باید ایمپلنت دندان انجام گیرد تا زیبایی لبخند، مجددا به صورت فرد بازگردد
 • زمانی که یک یا چند دندان از دست می رود، ممکن است جا به جایی دندان های مجاور، فضای خالی نامناسبی ایجاد کند که در این صورت، ایمپلنت دندان استفاده می شود