نمونه فیسینگ دندان در کلینیک دندانپزشکی آرسته شیراز

يكی از مهمترين درمان های دندانپزشكی زيبايی، فیسینگ دندان است. فیسینگ دندان يك لايه بسيار نازك  كامپوزيتی است كه روی سطح جلويی دندانها چسبانده می شود. فیسینگ دندان براي اصلاح بدشكلی ، بدرنگی ، رفع زردي دندانها  و يا كجی دندانها و نيز برطرف كردن فاصله بين دندانها كاربرد دارند.

فیسینگ دندان
در کلینیک دندانپزشکی آرسته شیراز

فیسینگ دندان کلینیک دندانپزشکی آرسته شیراز تصاویر قبل و بعد دندانپزشکی،قبل و بعد،before and after قبل و بعد درمان fising

ترمیم و زیبایی دندان
در کلینیک دندانپزشکی آرسته شیراز

زیبا بخند تصاویر قبل و بعد دندانپزشکی،قبل و بعد،before and after قبل و بعد درمان clinicarasteh4

نمونه ترمیم و زیبایی دندان در کلینیک دندانپزشکی آرسته شیراز

يكی از مهمترين درمان های دندانپزشكی زيبايی، —————————————————-

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–