مراقبت بعد از درمان ریشه [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه darmanreshe 180x180

مراقبت های پس از درمان ریشه

  1. (درصورت پانسمان) تا ۲ ساعت روی دندان پانسمان شده چیزی نجوید. در صورت تخلیه کامل پانسمان حتماً برای تجدید پانسمان مراجعه کنید ؛ ولی در صورتی که تنها قسمت سطحی پانسمان تخلیه شده باشد و عمق آن دست نخورده باشد ، نیازی به مراجعه ندارید. حداکثر ظرف مدت ۳ هفته پس از پایان عصب کشی ، حتماً باید پانسمان با مواد ترمیمی دایمی ، جایگزین شود.
  2. باری چند روز اول درمان (میانگین ۱۰ روز) دندان درمان شده امکان دارد دردهای کم یا زیادی داشته باشد و مصرف مسکن ها توصیه می شود ؛ به طوری که این دردها در روزهای اولیه ( ۲ تا ۳ روز اول) بیشتر بوده و به صورت دردهای خود به خود و ضرباندار و حساسیت دندان به لمس و فشار ، خود را نشان می دهد و پس از این مدت ، دردها خود به خود به تدریج کمتر شده و فقط به هنگام ضربه (غذا خوردن یا برخورد دندان به دندان فک مقابل) درد می گیرد و در نهایت با کمک داروها و گذشت زمان ، این حالت ازبین می رود. بنابراین لازم است داروهای تجویز شده (در صورت نیاز) را مطابق دستورالعمل مصرف نمائید.
  3. به طور کلی دندانی که نیاز به درمان ریشه دارد حتماً لازم نیست که درد داشته باشد. گاهی پوسیدگی و التهاب به عصب دندان رسیده ولی ایجاد درد نمی کند.
  4. دندانی که نیاز به درمان ریشه دارد ، اغلب شدیداً خراب و دیواره های ضعیف و شکننده ای دارد ، بدین لحاظ لازم است پس از عصب کشی و ترمیم نسبت به روکش کردن دندان اقدام فرمایید. البته همه دندان های عصب کشی شده نیاز به روکش ندارند. درمورد نیاز به روکش حتماً از دندانپزشک خود بپرسید.
  5. میزان درد پس از عصب کشی براساس شدت التهاب ، عفونت قبلی کانالها ، سطح تحمل فرد و … در افراد مختلف فرق می کند و به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.

درمان ریشه دندانها در بیش از ۹۰% موارد با موفقیت همراه است ولی در ۱۰% موارد هم با عدم موفقیت  مواجه می شویم که آن گاه ممکن است مجبور به عصب کشی مجدد یا جراحی ریشه شویم.