جراحی دندان مراقبت های پس از جراحی مراقبت های پس از جراحی jarhidandan 180x180

مراقبت های پس از جراحی

 1. (در صورتی که دندانپزشک گاز استریل روی زخم گذاشته باشد) گاز استریل روی زخم را تا ۲ ساعت به کمک دندانهای مقابل با فشار نگه دارید.
 2. حداقل تا ۲ ساعت از خوردن غذا اجتناب کنید.
 3. از تعویض گاز خودداری نمایید. فقط در صورتیکه گاز پُر از خون شود آن را تعویض نمایید.
 4. آب دهان خود را به طور معمول فرو ببرید و با نی چیزی ننوشید.
 5. ناحیه جراحی شده را از روی صورت با کیسه یخ به طور متناوب (ده دقیقه به ده دقیقه) تا چند ساعت کمپرس کنید.
 6. خونریزی خفیف تا ۶ ساعت پس از جراحی طبیعی است و گاهی تا ۲۴ ساعت نیز ممکن است براق آغشته به خون باشد. در صورت خونریزی گاز استریل را روی هم تا کرده و به مدت یک ساعت دیگر به کمک دندانهای مقابل فشار دهید. در صورت ادامه حتما به کلینیک مراجعه کنید.
 7. غالباً پس از عمل جراحی درد وجود دارد. بهتر است قبل از بروز درد و ازبین رفتن اثر داروی بی حسی از داروهای مسکن استفاده نمایید.
 8. همه کشیدن ها یا جراحی ها نیاز به مصرف دارو ندارند اما در صورت تجویز دارو طبق دستور پزشک و مرتب داروهایتان را مصرف نمایید.
 9. از آنجا که بدن برای ترمیم و بهبودی زخم نیاز به مواد غذایی کافی پرانرژی دارد هیچ یک از وعده های غذایی را حذف نکنید.
 10. در ۲۴ ساعت اول پس از جراحی غذاهای سرد و مایع استفاده شود و از روز بعد ، رژیم غذایی معمول را شروع نموده و تا یک هفته از جویدن غذا روی ناحیه جراحی شده خودداری کنید.
 11. حداقل به مدت ۳ شبانه روز از کشیدن سیگار و قلیان خودداری کنید.
 12. تا ۲۴ ساعت از فعالیت شدید بدنی پرهیز نمایید.
 13. بروز تورم و کبودی و محدودیت در بازکردن پس از جراحی امری طبیعی است.
 14. از روز سوم پس از جراحی شروع به گذاشتن کمپرس گرم نمایید. تورم معمولاً از ۲ الی ۳ روز پس از جراحی افزایش یافته و سپس به تدریج با کمپرس گرم رو به کاهش می نهد.
 15. حتی الامکان محل زخم را با دهانشویه بشویید تا خرده غذا در حفره جمع نگردد و منجربه عفونت نشود. همچنین وجود غشای سفید رنگ در محل زخم و مخاط اطراف آن همیشه دلیلی بر وجود عفونت نیست و پس از مدتی بخصوص با شستشوی دهان با دهانشویه از بین خواهد رفت.
 16. از دستکاری محل زخم و بخیه ها و کنار زدن لب و گونه جهت دیدن محل زخم خودداری کنید.
 17. سعی شود محل زخم در چند روز اول با مسواک تحریک نگردد.
 18. لطفا در زمان مقرر شده جهت ویزیت بعدی مراجعه نمایید. (در صورت بخیه زدن ،۱۴-۱۰ روز بعد جهت کشیدن بخیه ها مراجعه کنید. )