دندانپزشکی آرسته در شیراز [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه 85
دندانپزشکی آرسته در شیراز [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه 81

مراقبت های بعد از لمینت

مراقبت پس از جراحی پیوند استخوان [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه 82
مراقبت پس از ایمپلنت [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه 83
کانال ریشه [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه root canal treatment
ارتودنسی [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه index braces
روکش دندان [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه 84

مراقبت های بعد از بریج و روکش

تا یک ساعت پس از چسباندن روکش غذاهای جویدنی مصرف ننمایید. در ص…
ترمیم دندان [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه tarmimdandan 495x350

مراقبت های پس از ترمیم دندان

تا چند ساعت بعد از ترمیم دندان با مواد سیاه (آمالگام) از خو…
جراحی دندان [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه jarhidandan 495x350

مراقبت های پس از جراحی

(در صورتی که دندانپزشک گاز استریل روی زخم گذاشته باشد) گاز ا…
مراقبت بعد از درمان ریشه [object object] مراقبت های پس از درمان ریشه darmanreshe 495x350

مراقبت های پس از درمان ریشه

(درصورت پانسمان) تا 2 ساعت روی دندان پانسمان شده چیزی نجوید. در…