مطالب توسط کلینیک دندانپزشکی آرسته

ايمپلنت دندانى (Dental Implant)

ایمپلنت دندانی قطعه ای از جنس فلز تیتانیوم است که در قسمت ریشه دندان و داخل استخوان فک قرار داده میشود.ایمپلنت هم شکل دندان های طبیعی شما خواهد بود و زیبایی لبخند شما را باز می گرداند. بنابراین با ارزیابی دقیق نسبت به اندازه و سایز ایمپلنت پیش از عمل که توسط دندانپزشک صورت می […]

مراقبت های بعد از بریج و روکش

تا یک ساعت پس از چسباندن روکش غذاهای جویدنی مصرف ننمایید. در صورت احساس بلندی در روکش حتما به کلینیک دندانپزشکی نوین آرسته مراجعه کنید. در صورت عدم مراجعه باعث ایجاد درد و شکستگی روکش می شود. حتما نسبت به رعایت بهداشت و استفاده از نخ دندان اطراف روکش دقت فرمایید و در صورت انجام […]

مراقبت های پس از ترمیم دندان

تا چند ساعت بعد از ترمیم دندان با مواد سیاه (آمالگام) از خوردن خوراکی های جویدنی خودداری کنید. در این مدت ، ترمیم انجام شده نسبت به فشار و شکستگی ناشی از آن بسیار حساس است. نوشیدن مایعات ایرادی ندارد. همچنین تا یک شبانه روز ، برای جویدن غذا ، بیشتر از سمت دیگر دهان […]

مراقبت های پس از جراحی

(در صورتی که دندانپزشک گاز استریل روی زخم گذاشته باشد) گاز استریل روی زخم را تا ۲ ساعت به کمک دندانهای مقابل با فشار نگه دارید. حداقل تا ۲ ساعت از خوردن غذا اجتناب کنید. از تعویض گاز خودداری نمایید. فقط در صورتیکه گاز پُر از خون شود آن را تعویض نمایید. آب دهان خود […]

مراقبت های پس از درمان ریشه

(درصورت پانسمان) تا ۲ ساعت روی دندان پانسمان شده چیزی نجوید. در صورت تخلیه کامل پانسمان حتماً برای تجدید پانسمان مراجعه کنید ؛ ولی در صورتی که تنها قسمت سطحی پانسمان تخلیه شده باشد و عمق آن دست نخورده باشد ، نیازی به مراجعه ندارید. حداکثر ظرف مدت ۳ هفته پس از پایان عصب کشی […]