حساسیت دندان به سرما

دندانپزشکی آرسته در شیراز  حساسیت دندان به سرما 40

جالب بدانید که در واقع دندان های ما به طور تکاملی برای خوردن غذا های خیلی سرد طراحی نشده اند. تا همین صد سال پیش در نبود یخچال‌ های صنعتی و خانگی، دسترسی مردم به غذا‌های خیلی سرد وجود نداشت. پس انسان ها هرگز مواد غذایی از قبیل بستنی یا یخ را در چهارفصل سال مصرف نمی کردند. بیشتر مواد غذایی در دمای محیط استفاده می شد بنابراین عموما مشکلاتی از قبیل حساسیت دندانی شیوع زیادی نداشت،  به یاد داشته باشید که تغییرات دمایی زیاد برای دندان های شما می توانند آسیب زا باشند.

دلایل حساسیت های دندان عبارت اند از :

۱_ ترشیدی های اسیدی :

مواد غذایی اسیدی مانند ترشی ها، لیمو و … می تواند یک لایه از مینای دندان شما را در خود حل کند و از بین ببرد و به این ترتیب دندان های شما را حساس کند. از مک زدن میوه های اسیدی مانند لیمو خودداری کنید و بعد از مصرف آن ها بلافاصله با آب دهان خود را بشویید.

۲_ ترک های دندانی :

تئجه داشته باشید که حضور ترک هایی که با چشم دیده نمی شوند بر روی دندان شما می تواند آن ها را حساس کند. ترک‌ ها خود به خود، در اثر ضربه و یا شکستن چیز‌های سفت یا عادات غلط مانند جویدن یخ، شکستن و خرد کردن غذا‌ ها و اشیای سفت با دندان ایجاد می شوند. بعضی ترک ها نیاز به درمان دارند.

۳_ پوسیدگی و ترمیم های نزدیک به عصب :

وجود پرکردگی بر روی دندان، می تواند درجاتی از حساسیت برای دندان ها را ایجاد کند. در حضور پوسیدگی‌ها و پرکردگی‌ های نزدیک عصب، چون لایه های حفاظت کننده پالپ (عصب) دندان در برابر تغییرات حرارتی وجود ندارد، دندان ها بیشتر حساس می شوند.

۴_ مسواک زدن نادرست :

مسواک زدن با روش غلط یا استفاده از مسواک نامناسب می تواند به سلامت دندان آسیب برساند. مسواک زدن با فشار زیاد و با ضربات افقی به همراه استفاده از مسواک های سفت، مینای دندان شما را نازک کرده و دندان های شما را حساس می کنند.