ایمپلنت دندان و محدودیت سنی

سن ایمپلنت  سن مناسب اقدام به ایمپلنت man emplant 300x200

ایمپلنت دندان برای چه سنی است؟

بدون شک برای انجام هر کاری شرایط و ضوابط خاصی مورد نیاز است که ایمپلنت دندان از این قاعده مستثنی نیست. از دست دادن دندان و یا بیماری های لثه امکان دارد در هر سنی اتفاق افتد. اما آیا می توان در هر سنی کاشت ایمپلنت دندان را انجام داد؟ از نظر متخصص های ایمپلنت دندان تا زمان رسیدن به سن ۱۸ سالگی بایستی از کاشت ایمپلنت خودداری کرد.

برای اینکه بخواهید ایمپلنت دندانی انجام دهید بایستی سن قانونی داشته باشید که همان ۱۸ سالگی است و همچنین باید تا به پایان رسیدن مراحل رشد دهان و فک صبر کرد. در حالی که اگرعجله کنید وتا به پایان رسیدن مراحل رشد صبر نکنید فرم طبیعی صورت قطعا خراب می شود. در برخی از گونه ها مانند مواردی که اگر تعدادی ایمپلنت دندان در یک منطقه از دهان انجام شده باشد و این ایمپلنت به صورت بریج پروتزی در دهان و بر روی ایمپلنت های انجام شده، شکل گیری کرده باشد پایداری بریج از رشد استخوان های موجد در آن منطقه جلوگیری می کنند و به همین خاطر فردی که کاشت انجام داده فرم طبیعی صورتش خراب می شود اما بعد ازاینکه فرد ۱۸ ساله شد هیچ گونه مشکلی برایش به وجود نمی آید و بعد از آن تا هر سنی که رسید امکان کاشت ایمپلنت دندان برایش وجود دارد. در سنین کم تر به منظور اینکه فقط یک دندان را بخواهد ایمپلنت کند می تواند این عمل را انجام دهد اما بایستی بخش پروتز ایمپلنت دندان را پس از گذراندن سن ۱۸ سالگی انجام شود تا ابعادآن با دندان های کناری اش متناسب باشد.

علت این امر هم به تکامل رسیدن رشد اسکلت صورت است. چنانچه در سن های پایین تر اقدام به کاشت کنید به مرور زمان با رشد فرد ایمپلنت کوتاه تر از حالت عادی آن به نظر می آید. در این شرایط دیگر صورت ظاهر طبیعی خود را نخواهد داشت. علاوه براین با کاشت چندین ایمپلنت در یک ناحیه و قرار دادن پروتزی به شکل بریج بر روی ایمپلنت، اسکلت در آن ناحیه دیگر قادر به رشد نخواهد بود.همین کار ظاهر طبیعی فرد را دچار دفرمی خواهد کرد.