عاج دندان چیست

دندانپزشکی آرسته در شیراز عاج دندان عاج دندان چیست 63

عاج قسمت عمده و شکل کلی دندان را تشکیل می دهد. عاج محتوی توبول هایی (مجرا های با لوله های میکروسکوپی) است که خود حاوی سلول های مخصوصی بنام ادنتوبلاست می باشد بدنه سلول های ادنتوپلاست در سطح پالپی عاج قرار گرفته اند و سلول های مرفولوژیکی عاج می باشند. سلول های ادنتوبلاست دارای زوائد سیتوپلاسمیکی هستند که داخل توبول های عاجی قرار دارند. خواص فیزیکی و شیمیائی عاج بسیار شبیه استخوان است

عاج و استخوان هر دو بافت زنده بوده و حاوی پروتوپلاسم زنده هستند. اما از نظر ساختمانی تفاوتی که بین این دو بافت وجود دارد این است که در استخوان، استئوبلاست ها در داخل ماده بنیادی که خود ساخته اند، محصور شده در حال استراحت می مانند، ولی در عاج ادنتوبلاست ها در سطح پالپ قرار گرفته و فقط زوائد آن ها در ماده بین سلولی عاج قرار می گیرد و همیشه فعال می مانند

بلافاصله پس از تشکیل عاج توسط ادنتوبلاست ها مینا توسط آمیلوبلاست ها تشکیل می شود. داخلی ترین لایه عاج که هنوز کلسیفیه نشده و بین عاج کلسیفیه و تنه سلول های ادنتوبلاست قرار دارد به نام پره دنتین خوانده می شود. بر خلاف مینا تشکیل عاج، بعد از رویش دندان و در طی حیات پالپ ادامه می یابد نوعی از عاج که شکل اولیه دندان را تشکیل داده عاج اولیه نامیده می شود که معمولا ساختمان آن ۳ سال بعد از رویش دندان کامل می شود، مسیر توبول های عاجی از پالپ به طرف مینا مستقیم نبوده، بلکه دارای انحنایی S شکل می باشد مسیر توبول ها با زاویه مستقیم از سطح پالپ شروع شده و اولین تحدب این انحنای S شکل به طرف آپکس دندان است

علائم حساسیت عاج دندان :

از جمله علائم شایع در حساسیت های عاج دندان را می توان برخورد هوای سرد با دندان یا تغییرات دمای ناشی از غذا های سرد و گرم نام برد و برای مثال وقتی مسواک می زنیم و احساس درد می کنیم و یا زمانی که ناخن روی دندان می کشیم و احساس درد دارد، ناشی از حساسیت های عاج دندان  است. تحریکات شیمیایی ناشی از ترکیبات شیرین و ترش در بروز درد دندان و این قبیل تحریکات نیز منجر به ایجاد درد مشخص در دندان می شود