بررسی فشار خون در درمان های دندانپزشکی یکی از ضروریات است!

1
فشارخون و دنداندانپزشکی  اهمیت فشار خون در درمان های دندانپزشکی Fesharkhon Arasteh

فشار خون و بهداشت دهان :

بیمارانی که فشار خون دارند ممکن است نتوانند یکسری خدمات دندانپزشکی را انجام دهند.

تا زمانی که میزان فشارشان به یک حد نرمال برسد.

انجام خدمات دندانپزشکی از جمله پرکردن دندان، عصب کشی دندانف کشیدن دندان یا غیره روی بالا رفتن فشار خیلی تاثیرگذارند.

در نتیجه ممکن است باعث بروز حملات قلبی در بیمار شود.

بسته به اینکه نتایج چه چیزی را نشان می دهد، دندانپزشکان بیماران را به اتاق اورژانس می فرستند یا توصیه می کنند که نزد پزشک برای درمان مراجعه کنند.

بیماران باید به یاد داشته باشند که داروهای فشارخون هم روی سلامت دهان تاثیر می گذارند.

برخی از این داروها منجر به مشکلاتی مثل خشکی دهان می شوند که دندان ها را در معرض خطر پوسیدگی قرار می دهد.

بیمارانی که فشار خون دارند، ممکن است تحت تاثیر ماده بیحسی هم قرار گیرند، که موقتا عروق خونی را منقبض می کند.

در برخی موارد هم استفاده از این مواد بیحسی باید محدود شود. این گونه از بروز موارد اورژانسی پزشکی یا عوارض ناشی از آن مثلا بالا رفتن فشارخون جلوگیری می شود.