ارتودنسی و تغییر فرم لب ها

ارتودنسی و تغییر فرم لب ها ارتودنسی و تغییر فرم لب ها Untitled 1 1

ارتودنسی یکی از درمانهای زیبایی حساب می گردد. با این درمان دندانهای نامرتب و بهم ریخته به شکل دندانهای صاف و یکدست در می آید. نتیجه این درمان داشتن یک طرح لبخند زیبا می باشد. درمان ارتودنسی فقط بر روی دندانها تاثیر نمی گذارد. یکی دیگر از تغییرات ارتودنسی تغییر فرم لب می باشد. این مسئله بسیاری از افرادی که خواهان این درمان هستند را دو دل می کند.

تغییرات در ارتودنسی

درمان ارتودنسی تغییراتی را بخاطر اصلاح فرم  دندانها بر روی صورت شما می دهد. دندانها و فک های انسان بهم متصل می باشند. هر تغییری در دندانها بر روی فک ها هم تاثیرمی گذارد. بنابراین می توان گفت که بعد از انجام درمان ارتودنسی در فرم و ظاهر صورت تغییراتی وجود خواهد داشت.

تغییر چهره بعد از ارتودنسی

همانطور که گفته شد درمان ارتودنسی تاثیرات زیادی  بر روی شکل دندانها و چهره شما می گذارد. با تغییر دندانها و فکهایتان، سایر بخش های دیگر صورت که با دندانها و فک ها  رابطه دارند نیز تغییر می کنند. بنابراین علاوه بر این که با تغییر زیبای دندانها لبخندتان زیبا می گردد، سایر بخشهای چهره تان جذاب می گردد. ظاهر لب ها و فک ها از مهمترین تغییرات علاوه بر دندانها در صورت می باشند.

علت تغییر فرم لب بعد از ارتودنسی

ممکن است این سوال برای شما پیش آمده که تغییر در فرم دندانها چه ربطی به لب ها دارد.  پاسخ آن یک شیار واسط می باشد. دندانها و لب ها توسط یک شیار به نام فرنوم بهم مرتبط می گردند. در واقع قسمت داخلی لب توسط این شیار به لثه متصل می گردد. با تغییرموقعیت دندانها و فرم لثه و فک، طبیعی است که موقعیت لبها هم تغییر کند.

آیا تغییر فرم لب بعد از ارتودنسی خوب است یا بد؟

معمولا پس از درمان ارتودنسی در ظاهر فرد تغییراتی ایجاد میگردد. یک ظاهر زیبا و لبخند گیرا برای شما از مهمترین تغییرات بعد از ارتودنسی می باشد. در اکثر موارد تغییر فرم لب ها بعد از ارتودنسی موجب استاندارد شدن حالت صورت فرد می گردد.

درمان ارتودنسی برای بایت ها

درمان ارتودنسی همچنین برای مشکلات بایت ها نیز به کار می رود که در این حالت:

 • آندبایت

  در حالت آندربایت که دندان های پایینی جلوتر از بالا قرار دارند، ارتودنسی می تواند ساختار فک ها را به جایگاه صحیح برگردانده و جلو بودن فک پایین را اصلاح کند.

 • اوربایت

  در حالت اوربایت دندان های بالا جلوتر از دندان های پایین هستند که در این وضعیت، لب های بالا برجسته تر بوده و فک پایینی دچار تو رفتگی است و ارتودنسی می تواند ظاهر فک را همگون کند.

 • اپن بایت

  در حالت اپن بایت لب های بالایی برجسته تر بوده و فک پایین تو رفته است. ارتودنسی می تواند این پیش آمدگی را اصلاح و ظاهر فک و لب ها را یکسان کند.

 • دندان های کج

  در حالت دندان های کج نیز لب ها و دهان قرینه نیستند و ارتودنسی این مشکل را برای دهان و دندان ها برطرف می نماید.