بریج بهتر است یا ایمپلنت

بریج مریلند  بریج بهتر است یا ایمپلنت Untitled 1 2

در گذر زمان معمولا اغلب مردم تعدادی از دندانهایشان را ازدست می دهند. با پیشرفت علم جایگزینهای متفاوتی برای دندان ابداع گردید. دو تا از پرکاربردترین این جایگزینها عبارتند از بریج و ایمپلنت.  ممکن است برای شما این سوال پیش آید که بریج بهتر است یا ایمپلنت. برای فهمیدن پاسخ این سوال میتوانید این مطلب را مطالعه بفرمایید.

بریج

بریج یا پل درمانی است که طی آن دو دندان کناری دندان از دست رفته تراشیده می شوند. سپس روکش بر روی آنها قرار میگیرد. بدین طریق فضای خالی بین دندانها پر می گردد. در طی این درمان بر روی دو دندان کناری  پایه های بریج قرار می گیرند. بهمین دلیل دندانهای کناری باید کوچکتر شوند و تراشیده می شوند.  در این حالت دو مورد ایجاد میگردد.

یک یا هر دو دندان کناری نیاز به روکش داشته باشند. در این حالت مشکل خاصی پدید نمی آید. زیرا در واقع با یک تیر دو نشان می زنید. اول اینکه دندان از دست رفته شما یک جایگزین پیدا می کند. از طرف دیگر دندان مشکل دار شما هم تراشیده می شود. این دندان ترمیم شده و روکش می گردد.

حالت دوم که رخ می دهید این است که دندانهای ناری سالم باشند. در این حالت به ناچار باید دندانهای سالم کناری تا حد زیادی تراشیده شوند و عمر آنها به شدت کم می گردد.

ایمپلنت

روش مناسب تری است.  یک پیچ تیتانیومی درون لثه و استخوان فک قرار می گیرد. این پایه به عنوان ریشه و بدنه دندان قرار می گیرد. بعد از جوش خوردن استخوان فک و پایه ایمپلنت بر ریو آن روکش تاج دندان قرار می گیرد.

وضعیت بهداشت دهان و دندان

 ویژگیهای متعددی در زمان انتخاب درمان مطرح می شود. یکی از آنها وضعیت بهداشت دهان و دندان می باشد. به طور کلی افرادی که بهداشت دهان ودندان را رعایت نمی کنند، افراد سیگاری، دیابتی و افراد دارای بیماریهای خاص و نقص ایمنی کاندیهای مناسبی برای ایمپلنت نیستند. در این افراد بخاطر اینکه مشکلاتی که در بالا اشاره شد وجود دارد، درمان ایمپلنت موفق نمی باشد.

هزینه

از نظر هزینه بریج خیلی ارزانتر از ایمپلنت می باشد. البته بهتر است در این مورد به دو نکته توجه نمایید.

  • ماندگاری بریج معمولا پنج تا ده سال می باشد ولی ایمپلنت مادام العمر می باشد.
  • از آنجاییکه دوره درمان ایمپلنت چندین ماه طول می کشد، می توانید در چندین مرحله هزینه آنرا پرداخت نمایید.

جلوگیری از تحلیل رفتن استخوان فک و لثه

پایه ایمپلنت درون استخوان فک قرار می گیرد. همین کار باعث تقویت استخوان فک در آن منطقه می گردد. ولی در درمان بریج هیچ چیزی درون استخوان فک قرار نمی گیرد. همین امر باعث از بین رفتن استخوان فک در آن منطقه میگردد.

بریج بهتر است یا ایمپلنت

همانطور که در بالا اشاره گردید، استفاده ازدرمان بریج باعث از دست رفتن بخش زیادی از عاج دندان های کناری  می شود. از این نظر ایمپلنت گزینه بهتری می باشد. بر خلاف بریج، ایمپلنت دارای این مزیت است که می تواند بدون آسیب زدن به دندان های مجاور، به صورت انفرادی جای دندان از دست رفته قرارمیگیرد. ایمپلنت به صورت مستقل، یک پروتز محکم و دائمی در استخوان فک کار گذاشته می شود. ایمپلنت نیازی به تراش دادن سایر دندان ها ندارد

از نظر وضعیت سلامت فرد هم میتوان گفت اگر از کاندیداهای مناسب برای ایمپلنت نمی باشید.  بهتر است از روش درمانی بریج استفاده نمایید. اگر چه بریج هم نیاز به رعایت بهداشت دارد، با این حال در موارد ذکر شده احتمالا درمان بریج دندان در این افراد موثرتر عمل می کند.

از نظر هزینه هم میتوان گفت که مسئله بسیار مهمی برای افراد می باشید. ولی در این زمینه بهتر است فقط موقعیت کوتاه مدت را بررسی ننمایید. بهتر است تمام مزایای درمانها را انتخاب نمایید و با توجه به شرایطتتان بهترین گزینه برای خود را انتخاب نمایید.

از نظرتاثیر براستخوان فک میتوان به نکته مهمی اشاره نمود. متاسفانه استخوان فک علاوه بر قسمتی که دندان وجود ندارد، استخوانهای کاری را هم از بین می برد. همین امر ممکن است در سلامت دندانهای کناری هم تاثیر گذار باشد. بنابر این در این زمینه ایمپلنت عملکرد بهتری نسبت به بریج دارد.