روکش دندان

کلینیک تخصصی دندانپزشکی آرسته  روکش دندان 16

روکش دندان نوعی ترمیم دندانپزشکی است که به طور کامل روی دندان یا ایمپلنت دندانی را پوشش می دهد. روکش دندان بیشتر بر روی دندان هایی استفاده می شود که به صورت گسترده ای تخریب شده اند.برای مثال در دندان هایی که مقدار زیادی از آن به دلیل پوسیدگی از بین رفته است یا توسط دندانپزشک هنگام برداشتن پوسیدگی نیاز به برداشتن آن شده است، یا دندان هایی که دیواره آن شکسته است، و یا به دلیل عصب کشی یا نازک شدن جداره، احتمال شکستن آن می رود، یا هر مورد دیگری که دندانپزشک تشخیص دهد می توان با روکش دندان، آن را بازسازی کرد.

درمان با روکش دندان در مواردی که تاج دندان دچار تخریب‌ های ناشی از پوسیدگی وسیع، ضربات، شکستگی یا تضعیف ساختار دندان پس از درمان ریشه شده باشد، ضروری می باشد. قضاوت و تشخیص دندانپزشک در درمان  روکش‌ دندان پس از درمان ریشه نقش اصلی را دارد. مهم‌ترین مزیت روکش حفظ ساختار دندان در برابر شکستگی و نیز حفظ سلامت بافت‌ های اطراف دندان است.

در درمان روکش دندان، ماده بازسازی‌ کننده بین دیواره‌ های باقی مانده دندان قرار می‌گیرد و به حفظ ساختار و یک پارچگی دندان در برابر شکستگی کمک می‌کند و همین طور ظاهری زیبا به دندان می‌ بخشد.

فرم تراش دندانی که نیاز به درمان روکش دندان دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نظر داشته باشید که دندان ها می بایست در قسمت سطح جونده به صورتی تراش بخورد که روکش دندان بتواند در جای صحیح خود قرار بگیرد. پس از تمامی موارد ذکر شده فرد می تواند برای امتحان روکش ساخته شده حاضر شود و به این ترتیب وضعیت نهایی بررسی و تأیید می شود.