سلاح های کوچک اما موثر برای مبارزه با پوسیدگی های دندان

پوسیدگی دندان آراسته  سلاح های کوچک اما موثر برای مبارزه با پوسیدگی های دندان arasteh1

پیشرفت هایی که در زمینه ارائه کامپوزیت های مقاوم به پوسیدگی اتفاق می افتد ، به قدری زیاد است که هرروزه شاهد محصولات جدید و کاملا با کیفیت در دنیای دندانپزشکی هستیم .

حتی در بیمارانی که به رعایت بهداشت دهان و دندان مقید هستند و رژیم های بدون شکر می گیرند،تخریب رزین های کامپوزیتی دیده می شود.دلیل این است که این مواد در اثر آنزیم های طبیعی بزاق نیز تخریب می شوند.بنابراین باید پذیرفت که کامپوزیت ها کامل نیستند!مسئله امروز و تلاش فعلی محققان بر روی مقاومت کامپوزیت ها در برابر پوسیدگی ها متمرکز شده است.کامپوزیت های رزینی بیواکتیو که به تازگی انقلابی را در این عرصه بر پا نموده، حاوی فرمولاسیونی است که با آزاد کردن ترکیباتی از فلوراید،کلسیم و فسفر به رمینرالیزاسیون مناطق نیازمند دندادن کمک می کنند.درسال های اخیر مراقبت از دندان در حال گذر از مراقبت های درمانی به سمت پیشگیرانه است و برای موفق شدن در این حرکت،لازم است که سازنده های مواد دندانی نیزتغییراتی را در ساختار خود ایجاد کنند.اگر چه مواد رمینرالزاسیون بیواکتیو بسیار مفیدهستند اما این مواد،تنها علائم پوسیدگی را درمان می کنند ولی در پیشگیری پوسیدگی نقشی دارد و فاقد قابلیت آسیب شناسی هستند از این رو کامپوزیت های آنتی میکروبی وارد دنیای دندانپزشکی شدند.

کامپوزیت های آنتی باکتریال چه هستند؟

همه دندانپزشکان می دانند که بیوفیلم ها در مراحل اولیه تشکیل پلاک ایجاد می شود.در تجمع حاصل از مواد باکتریایی کاریو ژنیک،پروتئین های چسبنده مانند متابولیت های اسید رسوب می کنند و پروسه پوسیدگی دندانی ادامه می یابد.کامپوزیت های رزینی آنتی میکروب/آنتی بیو فیلم برای مقاومت در برابر فرایند پوسیدگی از راه های زیر عمل کنی:

  • کشتن غیر انتخابی باکتری های در معرض رستوریشن

  • کشتن انتخابی باکتری های پاتوژنیک و تماس با فرآیند رستوریشن

  • از بین بردن پروتئین های ضروری برای اتصال باکتری ها به رسنوریشن

تخریب باکتری های غیر انتخابی:

اگر بخواهیم با ابر قهرمان ها!شروع کنیم باید به عوامل اثبات شده ای که اکثر گونه های باکتری یافت شده در حفره های دهانی را نابود می کند مانندکلروهگزیدین،نقره و ترکیبات چهارتایی آمونیوم،اشاره کنیم

کلروهگزیدین:

مطالعات اخیر،با هدف کپسول کردن مولکول های کلروهگزیدین و نانوذرات سیلیکا مزوپوروس در کامپوزیت های رزینی،منجر به تولبد رزین های آنتی باکتریال شده است.در واقغ توانایی کلروهگزیدین برای از بین بردن غشاهای درونی و بیرونی سلول ها و ایجاد اپوپتوزیس(مرگ طبیعی سلول ها).مستقیما با غلظت این ماده در ارتباط است.کلروهگزیدین به طور عمده باعث تخریب باکتری ها می شود.

ذرات نقره:

استفاده از نقره یک عانل ضد باکتری،به پگیش از استفاده کلروهگزیدین بر میگردد،این فلز،آنزیم هایی که مسوول سنتز DNA باکتری های هستند را غیر فعال می کند و این به معنای توفق و رشد و تکثیر و در نهایت مرگ سلول های آنهاست.

ترکیبات چهارتایی متاکریلات آمونیوم:

همانند محصولات کلروهگزیدین،استفاده از ترکیبات آمونیوم(QAMs) نیز رشد مثبتی را در میان جامعه دندانپزشکی داشته است.

تخریب باکتری های انتخابی:

تنوع ترکیبات میکروبیوم های دهان،۵۰۰تا ۷۰۰ گونه مختلف را شامل میشود که اکثر آن ها،به سلامت دهان کمک می کنند.عامل ضد میکروبی مفید و مناسب باید بتواند گونه های مضر را از بین ببرد و در عین حال به گونه های غیر مضر اجازه دهد در دهان بمانند.