روش های مناسب کنترل عفونت و استریلیزاسیون که بخش مهمی از هر برنامه داخل کلینیک میباشد و در کلینیک دندانپزشکی آرسته در شیراز توسط دستگاه التراسونيک،پک کردن اينسترومنتها و استفاده از اتوکلاو برای استریل کردن نهایی استفاده می شود

دندانپزشکی آرسته در شیراز کنترل عفونت در دندانپزشکی کنترل عفونت در دندانپزشکی 15

روش های کنترل عفونت در دندانپزشکی :

۱_ دندان های کشیده شده را دور بریزید :

دندان های کشیده شده آلوده و عفونی محسوب می شوند توصیه می شود که به هیچ عنوان نباید برای مقاصد آموزشی استریل شوند و مورد استفاده قرار گیرند

۲_ استفاده از ابزار دندانپزشکی که از چرخه استریل خارج شده و خشک هستند :

تمامی ابزار هایی که استریل می شوند باید قبل از مصرف خشک شوند. خیس بودن آن ها موجب میشود باکتری ها وارد بسته شده و فرایند استریل را بی فایده کنند

دندانپزشکی آرسته در شیراز کنترل عفونت در دندانپزشکی کنترل عفونت در دندانپزشکی 16

۳_ بعد از اتمام کار دست ها را بشویید :

دستکش ها به طور کامل غیر قابل نفوذ نیستند.سازمان نظارت بر اقلام پزشکی، احتمال خطای ۵/۲ درصد را برای محصولات مجاز میداند. پس احتمال ورود آلودگی ها وجود د ارد. بنابراین حتما دست ها را بعد از اتمام کار بشویید

۴_ عدم استفاده از زیورآلات :

فاصله بین پوست و زیورآلات می تواند محل تجمع باکتری ها باشد و از طرفی پوشیدن دستکش ها را هم دشوار میکند. بنابراین توصیه می شود در مراکز درمانی از زیور آلات زیاد استفاده نشود