دندانپزشکی آرسته در شیراز ری پلانتسیون ری پلانتاسیون چیست 54

جالب است بدانید که در زمانی که درمان ریشه دندان با شکست مواجه شده است و امکان درمان مجدد ریشه وجود ندارد یا از احتمال موفقیت بالایی برخوردار نیست، باید از انواع درمان‌ های جراحی انتهای ریشه برای حذف عامل بیماری کمک گرفت. که می توان گفت شایع ترین درمان جراحی انتهای ریشه Periradicular surgery نام دارد. در این شیوه درمانی جراح دندانپزشک با کنار زدن لثه از روی دندان مورد نظر به ضایعه اطراف ریشه و همچنین ریشه ها دسترسی پیدا نموده، ضایعه التهابی موجود در فک را خارج نموده و برای بررسی دقیق تر به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال می نماید.

ری پلانتاسیون I.R (Intentional Replantation) نوعی دیگر از روش های جراحی انتهای ریشه می باشد. در صورتی که درمان ریشه شکست خورده باشد و امکان درمان مجدد ریشه چه از طریق تاج دندان چه از طرق جراحی متداول میسر و یا مناسب نباشد و یا پیش بینی شود که درمان شانس موفقیت بالایی ندارد، بهتر است دندان کشیده شود. گاهی با نظر متخصص و درخواست بیمار این امکان وجود دارد که چنین دندانی پس از خارج شدن از دهان مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورتی که عامل ایجاد بیماری توسط دندانپزشک قابل برطرف شدن باشد، درمان جراحی انتهای ریشه بر روی دندان کشیده شده انجام شود و سپس در همان جلسه درمانی (در کوتاه ترین زمان ممکن) مجدداً به داخل حفره دندانی مربوطه جاگذاری شود.

شانس موفقیت درمان ری پلانتاسیون در کلینیک دندانپزشکی آرسته در شیراز :

در صورتی که دندان قابل درمان بوده و امکان پیوند مجدد آن به بدن مهیا شود، با رعایت مراقبت های لازم  پس از جراحی موفقیت درمان و حفظ دندان از شانس زیادی برخوردار است.

آیا همه دندان ها با ری پلانتاسیون قابل درمان هستند :

ممکن است پس از کشیدن دندان، بیماری غیرقابل درمانی روی دندان مشاهده شود. به عنوان مثال ممکن است عامل بیماری دندان شکستگی عمودی ریشه آن باشد. در این موارد دندان غیرقابل درمان بوده و امکان جاگذاری مجدد دندان وجود ندارد. البته شایان ذکر است دندانی با چنین مشکلی با هیچ یک از روش های درمانی دیگر هم قابل درمان نبوده و نهایتا محکوم به کشیده شدن است. تشخیص قابلیت درمان دندان پس از کشیده شدن به عهده دندانپزشک متخصص ریشه می ‌باشد.