ارتودنسی پیشگیرانه چیست

دندانپزشکی آرسته در شیراز ارتودنسی ارتودنسی پیشگیرانه چیست 66

ارتودنسی پیشگیرانه در سنین ۶ یا ۷ سالگی و در ابتدای رشد دندان های دائمی در کودکان انجام می شود و از ایجاد بسیاری از اختلالات دندانی و فکی در بزرگسالی جلوگیری خواهد کردمتخصصان ارتودنسی پیشگیرانه با شناسایی و رهگیری مشکلات دندان در کودکان در زمانی که کودک هنوز به اندازه کافی رشد نکرده است، می توانند از درمان های پرهزینه و تهاجمی در آینده جلوگیری کنندبه همین دلیل توصیه می شود که یک بررسی (Checkup) ارتودنسی قبل از سن ۷ سالگی برای تمامی کودکان انجام شود

روش های ارتودنسی پیشگیرانه در کلینیک دندانپزشکی آرسته در شیراز :

برای تصحیح مشکلات فوق و جلوگیری از درمانه ای پرهزینه و تهاجمی در آینده، از روش های مختلفی در ارتودنسی پیشگیرانه در کلینیک دندانپزشکی آرسته در شیراز استفاده می شوداین روش ها عبارتند از :

۱_ رویش هدایت شده (Guided Eruption) : در این روش درمانی در کلینیک دندانپزشکی آرسته در شیراز، هم زمان با آغاز رویش دندان های جلو که معمولا در ۶ سالگی شروع می شود، می توان از شلوغی دندان ها جلوگیری کرد یا آن را به حداقل رسانداین روش با ایجاد فضای اضافی برای رشد دندان ها، شرایط هم تراز شدن آن ها را به طور طبیعی ایجاد می کند

۲_ کشیدن زودهنگام دندان ها : اگر دندان شیری در زمان مناسب نیافتد یا اصلا نیافتد، در مواردی متخصص ارتودنسی در کلینیک دندانپزشکی آرسته در شیراز تشخیص می دهد که دندان شیری باید کشیده شود تا دندان دائم فضای کافی برای رشد مناسب داشته باشد

۳_  استفاده از وسایل کمکی برای تغییر عادت های مضر (Habit Breaker Appliance) : مکیدن شست در کودکان می تواند باعث رشد رو به جلوی فک یا نوک دندان های بالایی شودبرای جلوگیری از این اتفاق، در سنین پایین می توان از وسایل مخصوصی استفاده کرد که تمایل کودک به این عادت از بین برود و از نیاز به انجام ارتودنسی در آینده جلوگیری شود

۴_ وسیع کننده (Expander) : با تنظیم این وسیله که بیشتر اوقات به قوس دندان های بالایی متصل می شود می توان قوس فک بالا را عریض تر کرد و در نتیجه عدم رشد کافی فک بالا و ظاهر جلو آمده فک پایین را تا حد زیادی رفع نمود و از شلوغی دندان ها نیز جلوگیری کرد

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه و مشاوره با کلینیک دندانپزشکی آرسته در شیراز نماس بگیرید 

برخی از نشانه های مشکلات ارتودنسی در کودکان عبارت اند از:

  • دشواری در تکلم
  • دشواری در جویدن یا گاز زدن غذا

  • افتادن زودهنگام یا دیرهنگام دندان های شیری

  • مکیدن انگشت یا اشیاء

  • تنفس از راه دهان

  • گازگرفتن مداوم و ناخواسته گونه از داخل دهان (Cheek Biting)

  • دندان های جلو آمده

  • دندان قروچه یا عدم تقارن در صورت